Sipke op het kaatsveld

Sipke op it keatsfjild

Omschrijving

Het jaarlijkse familiekaatstoernooi is in volle gang. Sipke kijkt ademloos toe hoe het team van zijn Opa Spitsmuis het opneemt tegen de eekhoorns. Tot plotseling tante Aaf haar enkel verzwikt en niet verder kan spelen! Dan roept Opa Sipke op het veld. Maar de kleine spitsmuis heeft nog nooit gekaatst! Kan hij de wedstrijd redden…? It jierlikse famyljekeatsen is yn folle gong. Sipke sjocht fol spanning ta hoe’t it partoer fan pake Pipermûs it opnimt tsjin de iikhoarns. Oant ynienen muoike Aaf it ankel ferkloft, en net fierder spylje kin. Pake ropt Sipke it fjild yn. Mar ús lytse pipermûs hat noch noait keatst! Kin er de wedstriid rêde?
€ 8,99
Hardback
 
Gratis verzending vanaf
€ 19,95 binnen Nederland
Schrijver
Dijkstra, Lida
Titel
Sipke op het kaatsveld
Uitgever
Rubinstein Publishing BV
Jaar
2021
Taal
Nederlands
Pagina's
36
Gewicht
210 gr
EAN
9789047628583
Afmetingen
196 x 171 x 10 mm
Bindwijze
Hardback

U ontvangt bij ons altijd de laatste druk!

Verwante Boeken

Hardback
Dijkstra, Lida
Sipke's Elfstedentocht - Sipke syn Alvestêdetocht
€ 8,99
Hardback
Dijkstra, Lida
Sipke gaat zeilen / Sipke sil sile
€ 8,99
Hardback
Dijkstra, Lida
Sipke vindt een kievitsei / Sipke fynt in ljipaai
€ 8,99
Hardback
Dijkstra, Lida
Sipke leert fierljeppen
€ 8,99

Rubrieken

Boekstra